[Read] ➲ Mufti Lawan Mahathir ➺ Ahmad Lutfi Othman – Saudionline.co.uk

Mufti Lawan Mahathir pdf Mufti Lawan Mahathir , ebook Mufti Lawan Mahathir , epub Mufti Lawan Mahathir , doc Mufti Lawan Mahathir , e-pub Mufti Lawan Mahathir , Mufti Lawan Mahathir 473b4c40f8e Antara Akhlak Mufti Adalah Berfatwa Dengan Apa Yang Diketahuinya Daripada Hak Dan Kebenaran Dan Berpegang Tegus Atas Fatwanya Itu, Meskipun Boleh Menyebabkan Kemarahan Sesiapa Sahaja, Termasuk Para Penguasa Dan Pemimpin Kerajaan Kerana Apa Yang Dicarinya Hanyalah Keredhaan Allah, Bukan Manusia Yang Akan Kembali Menjadi Tanah Ditelan Bumi Mereka Berpegang Teguh Dengan Fatwa Fatwa Tersebut Meskipun Harus Berdepan Dengan Ancaman Penguasa Yang Berupa Seksaan, Penjara Atau Dibuang Negeri Begitu Juga Dengan Sikap Serta Pendirian Ulama Yang Tegas Dan Berprinsip


8 thoughts on “Mufti Lawan Mahathir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *